Cursuri Postuniversitare în domeniul Securității Informatice

Formare și Dezvoltare Continuă

Înscriere online după 01.10.2022

Fundamentele Securității Cibernetice

Perioada de înscriere:

TBA

Perioada de desfășurare a cursurilor:

TBA

Taxa de școlarizare:

1200 RON

Durata programului de studiu:

60 ore

Înscrierea cursanţilor se va face în ordinea primirii dosarelor, în limita locurilor disponibile şi a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.

Programe disponibile de studii postuniversitare de formare și de dezvoltare profesională continuă în domeniul Securității Informaționale:

  1. Fundamentele Securității Cibernetice [60 de ore – status actual: Inactiv*]

  2. Securitatea Sistemelor Informatice [90 de ore – status actual: Inactiv*]

  3. Managementul Incidentelor de Securitate Cibernetică [60 de ore – status actual: Inactiv*]

* un program se activează dacă există un număr minim de 12 cursanți admiși.

DESPRE PROGRAM

Programul este organizat de către Facultatea de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor în colaborare cu experți în securitate informațională de la compania Safetech Innovations București, sub egida Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele dețin o diplomă de licenţă şi îşi doresc să acumuleze cunoştinţe şi competenţe în domeniul Securităţii Informatice.

Acest program este avizat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi este organizat pe baza legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă.

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului și se eliberează un Certificat de atestare a competentelor profesionale.

Lectorii programului vor fi cadre didactice din USV împreună cu specialiști din industria IT.

ÎNSCRIERI

Înscrierile se pot face accesând formularul online sau la secretariatul Facultatății de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, corp D, camera D105, telefon: +40 230 524801, e-mail: secretariat@eed.usv.ro

Persoana de contact: ing. Lucia-Cristina POPESCU, lucia.popescu@usm.ro, Tel: +40 230 522978, int.124


Contact pentru aspecte didactice, tehnice sau organizatorice: sectrain@usv.ro